Perrovalpar

Valpar födda 26/9, 5 hanar och 2 tikar!

Leveransklara 21 november

Ramita De Palma Nomie
HD A-A
Öga UA
Prcd-Pra clear
NAD clear
BPH


El -Torero De Sinkovic (Toro)
HD A-A
Öga UA
Prcd-Pra clear
NAD clear
BPH