Perrovalpar

Valpar väntas i slutet på v.10

Jonni och Jodie

C.I.B. FI UCH NO JV-11 NORD UCH SE V-12 LPI LPII Ramita De Palma Judie (Jodie)
Öga: UA
HD: A-A
Prcd-PRA clear
NAD: Clear
Känd BPH

Canina Aqua Black Label (Jonni)
HD: A-A
Öga: UA
Prcd-PRA: Clear
BPH


Vi hoppas på valpar v.15

Jonni och Majja

Ramita De Palma Majja
HD: B
Ögonlyst: UA
Prcd-PRA: Clear
NAD: Clear
BPH

Canina Aqua Black Label (Jonni)
HD: A-A
Öga: UA
Prcd-PRA: Clear
BPH