Perrovalpar

Kullar födda mellan åren 2014-
Ramita De Palma R – X kull

Kullar födda mellan åren 2010-2013
Ramita De Palma H – P kull

Kullar födda mellan åren 2005-2009
Ramita De Palma A – G kull